Organisatie

Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling is een onafhankelijk adviesbureau voor management van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling ondersteunt publieke en private partijen bij ontwikkeling en realisatie van gebieden, locaties en vastgoed op lokaal en regionaal schaalniveau. Na analyse van uw ruimtelijk vraagstuk, adviseert Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling u over de gewenste integrale aanpak en coördineert de uitvoering ervan.

Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling biedt ervaren project- en procesmanagement, dat prima in staat is om zowel de leiding te nemen als samen te werken. Het overwinnen van moeilijke situaties tijdens de uitvoering van complexe plannen is onze ‘core business’. Doordat Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling de weg kent in bestuurlijke kringen en ambtelijke structuren, wordt het beoogde resultaat bereikt.

Door de kennis van en onafhankelijke positie binnen de advieswereld kan Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling u zo nodig adviseren over het inschakelen van externe stedenbouwkundige, (civiel)technische en planeconomische adviesbureaus. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met u als opdrachtgever.

© Wagemakers Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. | Sitemap